Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Zmodernizujemy Elektrownię Wodną Janowice

12 października 2009

Mostostal Warszawa SA wraz z NAVIMOR-INVEST Sp. z o. o. zmodernizują małą elektrownię wodną Janowice na rzece Odrze. Umowa została podpisana 7 października z Jeleniogórskimi Elektrowniami Wodnymi Sp. z o.o.

Elektrownia Wodna Janowice znajduje się na rzece Odrze w miejscowości Jeszkowice (województwo dolnośląskie). Jest nierozerwalnie związana z historią stopnia wodnego w Janowicach, stanowiąc z nim przestrzenno-funkcjonalną i historyczną całość. Stopień wybudowano na początku lat dwudziestego wieku, natomiast budynek elektrowni został oddany do użytku w 1923 r. z zainstalowanymi dwoma turbozespołami z turbinami Francisa firmy Schichau Eling i generatorami firmy Siemens - Schuckert.

Zmiany dokonujące się na rynku energetycznym wymuszają podjęcie działań związanych ze zwiększaniem mocy osiągalnej oraz produkcji energii elektrycznej przy zachowaniu korzystnego wpływu na środowisko naturalne.
W przypadku elektrowni Janowice jest to możliwe jedynie poprzez modernizację podstawowego wyposażenia technologicznego elektrowni tj. turbin Francisa.

Przewidywane rozwiązania techniczne modernizacji elektrowni obejmują instalację nowych turbozespołów rurowych w miejsce istniejących, z czym bezpośrednio związana jest:
• przebudowa komory turbinowej, rury ssącej i wylotu z elektrowni,
• wykonanie konstrukcji pod wciągnik zamknięć remontowych do wody górnej i pod czyszczarkę krat,
• wymiana wyposażenia elektrycznego (w tym rozdzielni i transformatorów oraz urządzenie na hali maszyn pomieszczenia urządzeń elektrycznych).

Wartość kontraktu brutto: 17 679 701,26 zł
Termin zakończenia realizacji: 30 czerwca 2011