Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Zlecenie na przebudowę obwodnicy Siedlec

25 lipca 2008

Warszawski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad powierzył Mostostalowi Warszawa przebudowę drogi krajowej nr 2 na odcinku obwodnicy Siedlec. Umowa na kwotę około 33 mln złotych zawarta została 14 lipca.

Długość obwodnicy, którą zmodernizuje Mostostal to nieco ponad 10 km. Bierze ona swój początek w miejscowości Iganie i kończy się w Ujanowie. Oprócz rewitalizacji nawierzchni drogi spółka odpowiedzialna również będzie za wykonanie nowych oraz modernizację istniejących obiektów inżynierskich. Wyburzonych zostanie 7 przepustów drogowych, na miejscu których powstaną nowe. Poza tym odnowione zostaną 4 wiadukty oraz most. Mostostal wybuduje również 2 ronda, jedno w miejscowości Ujanów, natomiast drugie w miejscu przecięcia się krajowej „dwójki” z drogą krajową nr 63.

Obwodnica Siedlec to nie jedyne zadanie, jakie w ramach przebudowy drogi krajowej nr 2 GDDKiA powierzyła Mostostalowi Warszawa. W listopadzie zeszłego roku spółka przed planowanym terminem zakończyła przebudowę 31 km odcinka DK 2, biegnącego od granicy województwa mazowieckiego do początku obwodnicy Białej Podlaskiej, natomiast w trakcie realizacji jest obwodnica Białej Podlaskiej, której przebudowa potrwa do lipca 2009 roku.