Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Zlecenia na kwotę ponad 270 mln złotych

11 czerwca 2008

Od początku czerwca Mostostal Warszawa pozyskał kontrakty na kwotę ponad 270 mln złotych. Dla Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu spółka wybuduje halę sportową, natomiast na zlecenie firmy Polimex - Mostostal wykona prace budowlano – montażowe w ramach projektu: „Budowa Wytwórni Kwasu Tereftalowego (PTA)” we Włocławku.

Pierwsza umowa zawarta została 2 czerwca przez Oddział Regionalny Mostostalu w Poznaniu. Jej wartość to 24,28 mln złotych. Zakres kontraktu obejmuje wykonanie prac budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa Hali Sportowej wraz z niezbędnymi sieciami (bez dróg dojazdowych, parkingów, zieleni, odwodnienia parkingów i wyposażenia)”. W ramach kompleksu powstanie dwukondygnacyjna hala sportowa oraz jednokondygnacyjny łącznik. Powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie 5217 m². Prace potrwają do końca kwietnia 2010 roku.

Kolejny kontrakt 9 czerwca zawarł pion Mostostalu odpowiedzialny za budownictwo przemysłowe. Spółka wykona 40% prac związanych z realizacją Wytwórni Kwasu Tereftalowego we Włocławku. Przede wszystkim będą one związane z budową obiektów wchodzących w skład instalacji CTA. Wynagrodzenie przewidziane dla Mostostalu to około 248 mln złotych. Termin zakończenia inwestycji przewidziano na koniec lipca 2010 roku.