Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Zielona kotłownia już działa!

22 października 2012

Największa kotłownia cieplna w Polsce o mocy 160 MWt już działa. Oficjalne otwarcie inwestycji odbyło się w czwartek 18 października w Zielonej Górze.

Elektrociepłownia „Zielona Góra” SA jako jedna z pierwszych w kraju odstępuje od konwencjonalnych paliw w postaci węgla kamiennego na rzecz paliwa gazowego i oleju opałowego lekkiego. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych kotłów oraz palników ilość produkowanych odpadów paleniskowych oraz emisja spalin do otoczenia zostały znacząco ograniczone.

Zaprojektowana i zbudowana została bardzo nowoczesna gospodarka olejowa z układem rozładunku i magazynowania paliwa. To pierwsza inwestycja w Polsce o mocy 160 MWt i jedna z pierwszych w Europie, gdzie układ rozładunku oleju opałowego o takiej wydajności jest opomiarowany na rurociągach, a nie standardowo na zbiornikach magazynowych.

Nad całością instalacji góruje sześciociągowy komin stalowy o wysokości 45 m, którego rozwiązania techniczne tworzą nowatorski projekt w dziedzinie projektowania kominów.

Całość zadania obejmowała następujące etapy:
• Wyburzenie starego układu technologicznego opartego na 4 kotłach wodnych typu WR25, demontażach części konstrukcji stalowej i przebudowie nawy kotłowni. Prace demontażowe wykonywane były bez użycia sprzętu ciężkiego z uwagi na pracujące w pobliżu instalacje.
• Modernizację budynku kotłowni zmiana kubatury, wzmocnienia i rekonstrukcja istniejącej konstrukcji stalowej. Rekonstrukcję fundamentów, zabudowę nowych stropów.
• Zabudowę układu technologicznego montaże kotłów, urządzeń, rurociągów wody, gazu, oleju.
• Rozruch. 

Trwająca blisko 2,5 roku realizacja inwestycji przebiegła zgodnie z harmonogramem.
Za kontrakt odpowiadał Dział Przemysłu i Energetyki Oddziału Katowice Mostostalu Warszawa SA. Wartość inwestycji to: 55 mln zł brutto.