Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Zielona kotłownia

31 lipca 2012

Mostostal Warszawa SA wybudował pod klucz i przekazał do eksploatacji Kotłownię cieplną w Elektrociepłowni „Zielona Góra” SA o mocy 160 MWt. W Europie istnieje tylko kilka tego typu instalacji. W Polsce nie ma większej.

Zaproponowany układ cechuje się innowacyjnym rozwiązaniem opartym na pięciu niezależnych kotłach wodnych do produkcji ciepłej wody (moc 32 MWt każdy) oraz jednym kotle parowym (o wydajność 9 t/h temp. 250˚C) wykorzystywanym dla potrzeb własnych. Kotły spełniają zaostrzone normy emisyjne i sprawnościowe. Standardy emisji spalin dostosowane są do wymagań przewidzianych na 2016 r. Nowo wybudowany układ kotłów w podstawowym układzie służy, jako szczytowe źródło ciepła współpracujące z Blokiem Gazowo Parowym. W przypadku odstawień awaryjnych przejmie pracę w układzie źródła podstawowego jako niezależne źródło ciepła.  

Całość zadania obejmowała następujące etapy:
• Wyburzenie starego układu technologicznego opartego na 4 kotłach wodnych typu WR25, demontażach części konstrukcji stalowej i przebudowie nawy kotłowni. Prace demontażowe wykonywane były bez użycia sprzętu ciężkiego z uwagi na pracujące w pobliżu instalacje.
• Modernizację budynku kotłowni zmiana kubatury, wzmocnienia i rekonstrukcja istniejącej konstrukcji stalowej. Rekonstrukcję fundamentów, zabudowę nowych stropów.
• Zabudowę układu technologicznego montaże kotłów, urządzeń, rurociągów wody, gazu, oleju.
• Rozruch.

Paliwem podstawowym w kotłowni jest gaz GZ 41,5, rezerwowym olej opałowy lekki. Gaz na teren zakładu transportowany jest rurociągiem wysokiego ciśnienia ze złoża Kościan odległych o kilkadziesiąt kilometrów. Dodatkowo w celu zmniejszenia ciśnienia jak i zasilania kotłowni wybudowana została instalacja Stacji Redukcyjnej Gazu do redukcji i podgrzewu gazu o wydajności ok. 30 tys. m³/h. Gaz rurociągami niskiego ciśnienia zasila w układzie kolektorowym każdy z kotłów. Całość instalacji gazowej zabezpieczona została w układ detekcji, odcięcia i alarmowania na wypadek awarii. 

Instalacja olejowa spełnia zadanie instalacji rozładunkowo transportowej do rozładunku samochodowego i kolejowego oleju o wydajności rozładunku 600 T/10h wraz z przetaczaniem wagonów lub autocystern. Olej na terenie zakładu magazynowany jest w dwóch zbiornikach stalowych naziemnych o łącznej pojemności 3000 m3. Instalacja olejowa wyposażone została w legalizowany przepływowy układ rozliczeniowy dla rozładunków jak i spalania służący wykonywaniu rozliczeń akcyzy paliwowej oleju opałowego. Układ legalizowany przepływowy tgz. SKID został zabudowany i uruchomiony, jako pierwszy w Polsce.  Jego wydajność to 30 m3/h.

Nad całością instalacji góruje sześciociągowy komin stalowy o wysokości 45 m, którego rozwiązania techniczne tworzą nowatorski projekt w dziedzinie projektowania kominów.

Elektrociepłownia „Zielona Góra” SA jako jedna z pierwszych w kraju odstępuje od konwencjonalnych paliw w postaci węgla kamiennego na rzecz paliwa gazowego i oleju opałowego lekkiego. Ogranicza tym samym ilość produkowanych odpadów paleniskowych oraz znaczną emisję spalin do otoczenia.

Realizacja inwestycji  trwała 28 miesięcy (03.2010 – 06.2012). Protokół odbioru instalacji podpisany został 29 czerwca, zgodnie z umową.

Za przebieg inwestycji odpowiadał Dział Przemysłu i Energetyki Oddziału Katowice Mostostalu Warszawa SA.