Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Zespół budynków mieszkalnych w Łodzi oddany do użytkowania

09 stycznia 2024

Mostostal Warszawa zrealizował inwestycję dla Vantage Developments.

- Zadanie, które postawiliśmy przed sobą, było niezwykle ambitne. Obejmowało budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych zintegrowanych ze wspólnym garażem podziemnym oraz lokalami usługowymi, wraz z kompleksową infrastrukturą techniczną zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. - mówi Hubert Gołębiowski, Kierownik Kontraktu - Dziękuję naszemu szanownemu inwestorowi, Vantage Development, za zaufanie i współpracę. Ta inwestycja to efekt wspólnych wysiłków i harmonijnej pracy zespołu Mostostal Warszawa oraz wszystkich zaangażowanych stron.

Zakres prac powierzonych Mostostalowi Warszawa obejmował także zagospodarowanie terenu, w tym stworzenie zbiornika retencyjnego na wody opadowe, małej architektury, terenów zielonych, budowli towarzyszących oraz układu komunikacyjnego. Całkowita liczba lokali na terenie inwestycji wynosi dwieście siedemdziesiąt dwa mieszkania dostępne do wynajęcia oraz osiem lokali użytkowych na parterze.

Dodatkowo, mieszkania w ramach inwestycji zostały kompleksowo wykończone. Całkowita wartość prac wykończeniowych wyniosła 17,89 milionów zł netto.

Całkowita wartość kontraktu wyniosła 72,62 milionów zł netto.