Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Zespół S19 Rzeszów Południe-Babica nagrodzony za wzorowe przestrzeganie zasad BHP

22 listopada 2023

Okręgowa Inspekcja Pracy w Rzeszowie wyróżniła Zespół S19 Rzeszów Południe-Babica za organizację pracy Zakładu Prefabrykacji w Lutoryżu. Zakład wykonuje prefabrykaty obudowy tunelu, który powstanie na odcinku budowanej trasy. Inwestycję realizuje konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciony.

Przestrzeganie zasad BHP jest dla nas priorytetem. Bezpieczeństwo pracowników stanowi fundament naszej działalności, dlatego też z ogromną determinacją i zaangażowaniem dążymy do stworzenia środowiska pracy wolnego od ryzyka i zagrożeń. Ta nagroda to dowód, że nasze wspólne wysiłki przynoszą wymierne rezultaty - mówi Marcin Krysiewicz, Dyrektor Biura Zintegrowanych Systemów Zarządzania, BHP i Ochrony Środowiska.

Konkurs „Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej” ma na celu promowanie firm za doskonałe praktyki w poprawie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Nagrodzonemu zespołowi S19 serdecznie gratulujemy!

Fot. MW.