Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Zbudujemy most zwodzony

20 kwietnia 2011

Gmina Miasta Gdańsk powierzyła nam dziś budowę mostu zwodzonego nad śluzą w Przegalinie.

Kontrakt wart ponad 14 mln zł brutto zrealizujemy do 15 maja 2012 r. Pierwsze prace nad rzeką Martwa Wisła rozpoczniemy już 26 kwietnia.

Nasze zadanie w obejmie dwie części:
- budowę mostu zwodzonego nad śluzą południową wraz z dojazdami, przebudową urządzeń teletechnicznych, elektroenergetycznych, sanitarnych i remont budynku sterowni
oraz
- zagospodarowanie terenu nad śluzą północną wraz z rozbiórką mostu.
Obiekt, który powstanie nad śluzą południową - w miejscu mostu tymczasowego, osiągnie długość 50 m, a jego nośność odpowie klasie C normy kl. A. 

Jest to bez wątpienia jeden z naszych najładniej usytuowanych kontraktów.
Przegalina to dawna osada rolno-rybacka Gdańska położona na południowo-wschodnim krańcu dzielnicy Wyspa Sobieszewska. Miejscu posiadającym status „wyspy ekologicznej”, w którym spotkamy ponad 300 gatunków migrujących ptaków oraz takie gatunki kwiatów jak storczyk kruszczyk rdzawoczerwony czy mikołajek nadmorski.
Tu też znajduje się niewielki port rzeczny oraz śluza Przegalina, umożliwiająca żeglugę śródlądową między Martwą Wisłą i Przekopem Wisły, przy której prowadzić będziemy nasze prace.
Obiekt ten składa się z dwóch śluz: czynnej "południowej" i nieczynnej - wpisanej w 1997 r. do rejestru zabytków hydrotechnicznych - "północnej". Nad tą drugą znajduje się most, łączący wyspę Sobieszewską z Żuławami Gdańskimi oraz stanowiący trasę Gdańskiej Kolei Dojazdowej, który rozbierzemy.

Za realizację budowy odpowiadał będzie Oddział Infrastruktury, Regionu Północnego.