Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Zbudujemy Dom Samotnej Matki

11 kwietnia 2010

Mostostal Warszawa zawarł umowę ze Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta. Zaprojektujemy i zbudujemy Centrum Samotnych Matek z Dziećmi na warszawskiej Białołęce.

Oficjalne podpisanie dokumentów miało miejsce w piątek - 8 kwietnia. Umowę sygnowali Paweł Barański Dyrektor SZRM oraz Jerzy Binkiewicz Wiceprezes Zarządu Mostostalu, któremu towarzyszył Dyrektor Oddziału Warszawa Robert Jelonek.
Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej w Warszawie obejmie:
- prace rozbiórkowe obiektów budowlanych wraz z porządkowaniem terenu i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych,
- przygotowanie dokumentacji projektowej,
- roboty budowlane,
- zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej.
Wartość inwestycji to: 8,4 mln zł brutto. Koniec kontraktu przewidziany jest na 10 grudnia br.