Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Zbudujemy 12 km drogi S7 Załuski-Modlin. Umowa podpisana!

09 lipca 2020

9 lipca 2020 r. Mostostal Warszawa SA i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zawarły umowę na zaprojektowanie i budowę 12 km drogi ekspresowej S7 od węzła Załuski do węzła Modlin. Wartość kontraktu: 635,06 mln zł brutto.

- Pierwszą inwestycją zrealizowaną przez Mostostal Warszawa była odbudowa mostu Poniatowskiego w Warszawie. Tym bardziej, jako firma, która swoją trwającą już 75 lat działalność rozpoczęła na Mazowszu i przy inwestycji infrastrukturalnej, drogowej – oceniam jako symboliczne, że powracamy do budowy dróg także w tym województwie - mówi Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa.

W uroczystym podpisaniu umowy wzięli udział m.in. Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. W imieniu Mostostalu Warszawa umowę podpisali Jorge Calabuig Ferre i Sławomir Barczak, Dyrektor Obszaru Infrastruktury.

W ramach zadania, Mostostal Warszawa przygotuje projekt budowlany, uzyska niezbędne decyzje, a następnie wybuduje 12 km drogi ekspresowej S7 o przekroju dwujezdniowym z trzema pasami ruchu, która powstanie w miejscu obecnej drogi krajowej nr 7. Wybudowane zostaną dwa węzły drogowe: Załuski i Ostrzykowizna. Powstanie fragment nowego przebiegu drogi krajowej nr 62 w rejonie węzła Ostrzykowizna. Ponadto wybudowane zostaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W celu zminimalizowania utrudnień dla kierowców, prace budowlane bedą prowadzone bez ograniczenia możliwości korzystania z obecnej drogi. Podczas robót kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. W tym celu w pierwszej kolejności zostanie wybudowany lokalny układ drogowy.

Wartość umowy: 635,06 mln PLN brutto.
Termin realizacji: 45 miesięcy; do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca), do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.
Maksymalny okres gwarancji wynosi 10 lat.
Zabezpieczenie należytego wykonania: 10% wartości umowy brutto w formie gwarancji bankowej.

Na zdjęciu (od lewej): Jorge Calabuig Ferre i Sławomir Barczak, fot. MW.