Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Zbiornik retencyjny dla Gołdapi

25 października 2012

W środę 24 października zakończyła się budowa przeciwpowodziowego zbiornika małej retencji w Gołdapi. Inwestycja zwiększy nie tylko bezpieczeństwo, ale i uatrakcyjni czas wolny mieszkańców regionu.

Zbiornik retencyjny spełniać będzie rolę czynnika ograniczającego wahania lustra wody w jeziorze Gołdap położonym powyżej zbudowanego zbiornika. Przedsięwzięcie ma duże znaczenie nie tylko dla zabezpieczenia regionu przed powodziami, ale i dla turystyki. Sztuczne jezioro będzie bowiem pełnić funkcję rekreacyjną.

W zakres naszych obowiązków weszły następujące prace:
• budowa zapory czołowej i jazu piętrzącego w km 64+300 rzeki Gołdap
• ukształtowanie zbiornika retencyjnego o powierzchni 23,8 ha
• budowa przepławki dla ryb
• drenaż opaskowy wokół budynków zagłębionych poniżej przewidywanego poziomu wód, gruntowych wraz z przepompownią i wylotami drenarskimi
• budowa zjazdu z drogi publicznej wraz z drogą dojazdową do jazu
• przebudowa linii napowietrznej nad rzeką Gołdap i wykonanie przyłączy elektrycznych do pompowni wód gruntowych.

Budowa przebiegła zgodnie z harmonogramem.

Umowa zawarta została 22 lipca 2010 roku, a jej wartość opiewała na 7,1 mln zł. Inwestycja została dofinansowana z unijnego programu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.