Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Zawarcie aneksów z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad

13 grudnia 2023

W dniu 12.12.2023 r. Spółka zawarła aneksy waloryzacyjne z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad do sześciu kontraktów infrastrukturalnych. Przedmiotem aneksów jest zwiększenie maksymalnego limitu waloryzacji wynagrodzenia za wykonanie robót kontraktowych od 3% do 5%.

Zgodnie z postanowieniami zawartych aneksów, kwoty płatne Wykonawcy za roboty wykonane po dniu 24.02.2022 r. będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen w oparciu o określone aneksem wskaźniki cen wyrobów publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, do momentu aż zwiększone albo zmniejszone w ten sposób wynagrodzenie osiągnie nowy limit waloryzacji wynoszący odpowiednio 17% i 18% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, przy dotychczasowej waloryzacji do limitu wynoszącego 12% i 15%.
 
Po zawarciu aneksów wynagrodzenie przysługujące Spółce może wynieść odpowiednio dla kontraktów:
1. „Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45”, 117% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej wobec dotychczasowych 112%;
2. „Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice. Odcinek 2. węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) – węzeł Koszalin Południe (z węzłem)", 117% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej wobec dotychczasowych 112%
3. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czosnów, Odcinek II od węzła „Załuski” (z węzłem) do węzła „Modlin” (bez węzła)”, 117% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej wobec dotychczasowych 112%; 
4. „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dł. ok. 10,3 km”, 118% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej wobec dotychczasowych 115%; 
5. „Budowa obwodnicy Opatowa w ciągu S74 i DK9”, 117% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej wobec dotychczasowych 112%;
6. „Budowa odcinka DK 74 łączącego DK 9 i DK 74 – Łącznik Północny”, 117% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej wobec dotychczasowych 112%.