Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Zapraszamy: Historyczna realizacja Mostostalu Warszawa podczas Nocy Muzeów 2018

18 maja 2018

Zapraszamy na NOC MUZEÓW 2018 w okolice Teatru Wielkiego w Warszawie. 19 i 20 maja na czterech masztach oświetleniowych zawiśnie informacja nt. ich niezwykłej konstrukcji i ciekawej historii budowy. Projekt organizuje Fundacja Sztuka Stosowana.

Około 1952 roku władze miejskie po burzliwych dyskusjach zatwierdziły projekt nowego ukształtowania urbanistyczno – architektonicznego Placu Teatralnego. Zakładał on rezygnację z odbudowy gmachu ratusza i kościoła Kanoniczek. Dzięki temu powstał plac o powierzchni około 15000 m2, otwarty w kierunku północnym do Trasy W-Z. W ogromnej przestrzeni, bez zieleni i dodatkowych elementów małej architektury, plac pozwalał koncentrować uwagę na fasadzie Teatru Wielkiego. Wielkie roboty zaczęły się dopiero z chwilą zapadnięcia decyzji o zlokalizowaniu pomnika Bohaterów Warszawy „NIKE” w miejscu dawnego ratusza. Po usunięciu gęstej sieci oświetlenia w postaci Pastorałek i słupów W-Z postanowiono doświetlić plac rozwiązaniem idealnym dla tego miejsca. W 1964 roku Warszawskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych „MOSTOSTAL” pod nadzorem kierownika montażu Stanisława Piotrowskiego postawiło smukłe na 20 metrów maszty oświetleniowe, dźwigające 10- ramienne reflektory odblaskowe, które w sposób subtelny dawały wieczorem rozproszone światło. Dzisiaj możemy odkryć na nowo zapomniane maszty oświetleniowe. Możliwe, że jedyne w Warszawie i Polsce. Prawdopodobnie projektanci z Biura Projektowego Budownictwa Komunalnego "STOLICA” i „Mostostalu” zastosowali rozwiązanie już sprawdzone w konstrukcji Iglicy we Wrocławiu prof. Stanisława Hempla. Konstrukcja żeberkowa, blachownicowa, kilkunastosegmentowa, zwężająca się stopniowo w górnych partiach, została ukryta pod profilowaną blachą na całej wysokości. Dzięki takiemu rozwiązaniu powstała smukła i bardzo ciekawa forma przestrzenna.

Mamy nadzieję, że poznanie masztów oświetleniowych z Placu Teatralnego przyczyni się do dalszego odkrywania i analizowania „ekspresji architektonicznej konstrukcji” oraz przypomni sylwetkę Stanisława Hempla, wybitnego projektanta i profesora Politechniki Warszawskiej.

Więcej informacji nt. wydarzenia podczas Nocy Muzeów: kliknij tutaj

Więcej historycznych realizacji Mostostalu Warszawa: kliknij tutaj

Fundacja Sztuka Stosowana realizuje projekt dzięki pracownikom MOSTOSTAL-u Warszawa S.A., Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie oraz Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Stulecia Sp. z o.o.

Fot. Fundacja Sztuka Stosowana. Dziękujemy Fundacji za zgodę na publikację zdjęcia