Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Zakopane w przebudowie

27 września 2011

Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem powierzył nam modernizację internatu sportowego „Zakopane” wraz z infrastrukturą techniczną.

Nowopozyskane zadanie obejmie całościowy remont internatu. Nadbudujemy jedną kondygnację, w której znajdą się pokoje hotelowe, rozbudujemy salę restauracyjną oraz dobudujemy nad istniejącą piwnicą pomieszczenia kuchni i salę konferencyjną. 
W budynku powstanie też pierwsze w Polsce centrum hipoksji, dzięki któremu w jednym z dziesięciu do tego przeznaczonych pokoi, będzie można stworzyć klimat podobny do tego, jaki panuje na wysokości 5 tys. m n.p.m.

Prace warte ponad 24 mln zł brutto zrealizujemy do końca października 2012 r. Za wykonanie inwestycji odpowiadał będzie Oddział Kraków Regionu Południowego. 

Umowę sygnowali: Jan Walkosz, dyrektor COS OPO oraz Alojzy Malczak, dyrektor Regionu Południowego Mostostalu Warszawa.

Dane techniczne:
powierzchnia zabudowy : 2 tys. m2
powierzchnia całkowita: 8 943 m2
powierzchnia użytkowa: 7 464 m2
istniejąca część budynku: 5 156 m2
nadbudowa – hotel: 1 721 m2 
rozbudowa - sala konferencyjna i kuchnii: 586 m
kubatura brutto: 37 680 m3