Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Zakończyliśmy budowę siedmiu zbiorników dla PERN

01 sierpnia 2022

28 lipca 2022 r. odbyło się uroczyste zakończenie projektu związanego z budową zbiorników w bazach PERN w Dębogórzu, Nowej Wsi Wielkiej i Koluszkach. Inwestycję zrealizowało konsorcjum Mostostalu Warszawa i Mostostalu Płock

W ramach inwestycji zrealizowano siedem zbiorników o łącznej pojemności 224 tys. m³.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Prezes PERN Igor Wasilewski, Wiceprezes PERN Mateusz Radecki oraz Jacek Szymanek, Członek Zarządu Mostostalu Warszawa i Prezes Zarządu Mostostalu Płock.

- Zadania związane z budową należącej do PERN strategicznej infrastruktury energetycznej realizujemy sprawnie i terminowo. Właśnie z powodzeniem zakończyliśmy budowę siedmiu zbiorników w bazach w Dębogórzu, Nowej Wsi Wielkiej i Koluszkach. To zadanie zrealizowaliśmy jednak po szeregu poprzednich, w bazach w Rejowcu i Boronowie, a także w Gdańsku, gdzie wybudowaliśmy zbiorniki o pojemności 100 tys. m³ - mówi Jacek Szymanek. - Jako konsorcjum Mostostalu Warszawa i Mostostalu Płock jesteśmy w stanie realizować najbardziej złożone zadania dzięki doświadczeniu, umiejętnościom i zaangażowaniu setek osób pracujących zarówno na budowach, jak i w biurach. Niezwykle wysoką sprawność organizacyjną jesteśmy w stanie osiągnąć dzięki naszemu potencjałowi. Ne byłoby to możliwe bez prac wykonywanych w naszych zakładach, w tym w zakładzie w Płocku, z którego pochodziło większość prefabrykowanych elementów zbiorników.

Inwestycja była trzecim etapem rozbudowy baz paliw, którą PERN realizuje w ramach programu Megainwestycji. Pierwszy etap obejmował budowę czterech zbiorników o łącznej pojemności 128 tys. m³ w 2 lokalizacjach: Koluszkach i Nowej Wsi Wielkiej, drugi etap – również realizowany z udziałem konsorcjum Mostostalu Warszawa i Mostostalu Płock – to dziewięć nowych zbiorników o całkowitej pojemności 222 tys. m³ w 6 lokalizacjach: Dębogórzu, Rejowcu, Boronowie, Koluszkach, Emilianowie i Małaszewiczach.

Na zdjęciu (od lewej): Mateusz Radecki, Wiceprezes PERN, Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo, Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski, Igor Wasilewski, Prezes PERN oraz Jacek Szymanek, Członek Zarządu Mostostalu Warszawa i Prezes Zarządu Mostostalu Płock. Zdjęcie publikujemy dzięki uprzejmości PERN.