Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Zakończył się I i II etap przebudowy Lokomotywowni PKP IC we Wrocławiu

11 kwietnia 2022

Zakończył się I i II etap przebudowy elementów hali lokomotywowni na stacji Wrocław Główny. Generalnym Wykonawcą inwestycji jest Mostostal Warszawa.

W zakres przeprowadzanych robót wchodzi między innymi: wykonanie nowych kanałów rewizyjnych z elementów prefabrykowanych (pogłębienie kanałów, wykonanie wyjść awaryjnych) wraz z nowym torowiskiem oraz posadzkami betonowymi,  instalacja oświetlenia w kanałach rewizyjnych, instalacja wentylacji nawiewnej w kanałach rewizyjnych, instalacja kanalizacji (pompy odwadniające, kanalizacja deszczowa, kanalizacja technologiczna) oraz instalacja gniazd wtykowych w kanałach.

Zakończenie wszystkich prac planowane jest na pierwszy kwartał 2023 r., kiedy to minie 20 miesięcy od podpisania umowy z PKP Intercity. W obiekcie należącym do narodowego przewoźnika wykonywane są bieżące i awaryjne naprawy oraz przeglądy techniczne pojazdów trakcyjnych od pierwszego do czwartego poziomu utrzymania. Inwestycja podniesie standard utrzymania taboru i ergonomii pracy. Po przebudowie poprawi się również gospodarka wodna obiektu.  

Przebudowa hali lokomotywowni na stacji Wrocław Główny to jedno z ważnych zadań, które Mostostal Warszawa realizuje dla polskich kolei. Budujemy ekologiczną myjnię dla pociągów, również zlokalizowaną we Wrocławiu, a także przeprowadzamy generalny remont zabytkowego Dworca PKP Gdańsk Główny. Potwierdzamy naszą pozycję sprawnej firmy budowlanej, która realizuje również inwestycje kolejowe - mówi Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa.

Stacja postojowa we Wrocławiu jest jednym z naszych strategicznych obiektów o dużym znaczeniu dla codziennego ruchu pociągów PKP Intercity. Jej rozbudowa ma istotny wpływ na siatkę połączeń i jej rozwój w województwie dolnośląskim. Inwestycje, takie jak ta we Wrocławiu przyczyniają się do podnoszenia jakości świadczonych przez PKP Intercity usług i poprawiają komfort pracy załogi – wskazuje Adam Laskowski, Członek Zarządu PKP Intercity. 

Przebudowa jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla projektu „Kolej na dobre połączenia - unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” [POIS.05.01.00-00-0022/17-00]. Łącznie z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PKP Intercity pozyskało 653 730 052,05 zł dotacji. 

Modernizacja stacji postojowej we Wrocławiu to niejedyna inwestycja, którą Mostostal Warszawa wykonuje dla polskich kolei. Firma jest odpowiedzialna za budowę proekologicznej myjni automatycznej we Wrocławiu dla PKP Intercity, a także za remont Dworca PKP Gdańsk Główny. 

Kliknij, żeby przeczytać więcej o kontrakcie

Fot. MW