Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Zakład Wodociągu Północnego – rozpoczęcie prac budowlanych

12 września 2008

Z trzytygodniowym wyprzedzeniem Mostostal Warszawa zakończył wykonanie projektu budowlanego i uzyskał pozwolenie na budowę stacji flotacji ciśnieniowej, która stanie na terenie Zakładu Wodociągu Północnego w Wieliszewie. Inwestor 10 września przekazał spółce plac budowy.

Umowa na realizację zadania zawarta została 18 stycznia tego roku. Pierwszy etap prac obejmował projektowanie. Obecnie Mostostal rozpoczął prace budowlane. W pierwszej kolejności wykonane zostaną roboty przygotowawcze ziemne oraz drogi technologiczne. Nowy obiekt, który stanie na terenie Zakładu Wodociągu Północnego, będzie pierwszym w Polsce, w którym do uzdatniania wody zastosowana zostanie technologia flotacji ciśnieniowej. Do tej pory w naszym kraju przede wszystkim była ona wykorzystywana w przemyśle spożywczym i chemicznym. W Europie flotacja ciśnieniowa od kilkunastu lat z powodzeniem stosowana jest w procesie uzdatniania wody.

Inwestycja jest częścią szerszego projektu o nazwie:„ Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”, którego celem jest poprawa jakości stołecznej wody tak, aby spełniała ona najwyższe standardy jakościowe obowiązujące w UE. Jej wartość to blisko 30 mln euro i jest ona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności. Oddanie obiektu do użytku planowane jest pod koniec 2010 roku.