Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Zakład Utylizacji Odpadów w Promniku

20 lipca 2012

Konsorcjum: Mostostal Warszawa i Acciona Infraestructuras, podpisało wczoraj umowę na zaprojektowanie i wybudowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku koło Kielc. Inwestycja obsłuży miasto oraz 17 okolicznych gmin. Blisko 400 tysięcy mieszkańców.

Obecnie w Promniku składowanych jest 1,5 mln ton odpadów komunalnych, a usypana z nich góra ma 24 metry wysokości. To najwyższe wzgórze w okolicy. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów uniemożliwi powstanie kolejnej hałdy a odpowiednio zagospodaruje odebrane śmieci. Aż 75 procent opadów, które trafią na wysypisko będzie można przerobić, odzyskać surowce wtórne albo uzyskać paliwo i kompost.
W zakładzie powstanie nowoczesna linia do sortowania śmieci, z których odzyskiwane będą  metale, plastik i makulatura. Z pozostałych odpadów wytworzone zostanie paliwo do cementowni.
Odpady biologiczne trafią do urządzeń fermentacji metanowej. Uzyskane ciepło i prąd do własnych celów wykorzysta Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami.

W ramach inwestycji nasze konsorcjum zbuduje również oczyszczalnię ścieków i powietrza oraz podda rekultywacji  dwa stare składowiska.

Kontrakt zakończy się w drugiej połowie 2015 roku i kosztować będzie 275,36 mln PLN brutto, z czego 148 mln zł. pokryje Fundusz Spójności UE.

Za przebieg realizacji odpowiadał będzie Obszar Ochrony Środowiska i Energii Odnawialnej Mostostalu Warszawa.