Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku pod patronatem Stowarzyszenia ekologicznego Zieloni RP

20 stycznia 2015

Stowarzyszenie Zieloni RP objęło honorowym patronatem budowany przez Konsorcjum: Mostostal Warszawa – Acciona Infrastruktura, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku koło Kielc. Ta najdłużej działająca w Polsce i największa organizacja ekologiczna po raz pierwszy zdecydowała się wesprzeć w ten sposób inwestycję z sektora gospodarki odpadami.

Jak poinformowali przedstawiciele organizacji, objęcie patronatem najnowocześniejszego w Europie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku, to zasługa szczególnej dbałości o środowisko naturalne przy projektowaniu i budowie zakładu. Oprócz produkcji paliwa alternatywnego i energii elektrycznej, w Promniku będą obowiązywać tak nowoczesne rozwiązania, jak: pełna hermetyzacja procesów unieszkodliwiania odpadów, hybrydowe oczyszczanie powietrza i ścieków (powietrze emitowane z hal procesowych będzie czystsze niż powietrze w otoczeniu zakładu), maksymalizacja odzysku surowców wtórnych i energii, a także odzysk i recykling wody (dzięki systemowi zamkniętego obiegu wody technologicznej i wykorzystania wód opadowych, które zapewnią 90 proc. potrzeb zakładu w wodę).

Wzorcowa inwestycja
Budowany przez Mostostal Warszawa i Acciona Infrastruktura Zakład Unieszkodliwiania Odpadów powstaje w gminie Strawczyn, w bezpośrednim sąsiedztwie kwater składowiska. Planowana powierzchnia inwestycji to ponad 4,5 ha, a kubatura skupionych na niej obiektów wyniesie blisko 319 tys. m³. 75 procent śmieci nie trafi na wysypisko, ale zostanie przerobione na surowce wtórne lub wykorzystane jako paliwo czy kompost. Energia elektryczna i cieplna, która powstanie z metanowej fermentacji odpadów organicznych zostanie wykorzystana w zakładzie, a jej nadmiar sprzedany. Szacowana produkcja energii elektrycznej to ponad 8 GWh/rok, co odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu w energię elektryczną przez średniej wielkości gminę. Te ekonomiczne rozwiązania sprawią, że nowoczesne technologie zastosowane w Promniku zapracują na swoją eksploatację, a społeczności lokalnej przyniosą wiele korzyści środowiskowych.

Technologia przyszłości
Rozwiązania technologiczne zastosowane w ZUO Promnik i uzyskiwane dzięki nim efekty dalece wyprzedzają aktualnie obowiązujące standardy środowiskowe i osiągają już teraz europejskie normy i parametry wskazywane w dokumentach roboczych Komisji Europejskiej jako perspektywiczne cele roku 2027. Inwestycja wykorzystuje nie tylko najnowsze technologie z sektora „odpadowego", ale łączy je z najnowszymi w świecie technikami dostępnymi w innych sektorach przemysłu. Dodatkowo pełna automatyzacja zakładu zintegrowana w systemie SCADA redukuje ręczne sortowanie odpadów do niezbędnego minimum.

Edukacja ekologiczna
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów będzie również prowadził edukację ekologiczną, którą zapewni specjalna, hermetyzowana Galeria Komunikacyjno-Edukacyjna umożliwiająca wgląd do obiektów technologicznych zakładu. Przeszklony tunel pozwoli pracownikom i zwiedzającym przemieszczać się po całym obiekcie i śledzić poszczególne etapy całego procesu zachodzącego w zakładzie,
bez narażania się na kontakt z przetwarzanymi odpadami.

Budowa na półmetku
Prace budowlane w Promniku rozpoczęły się w kwietniu 2014 roku. Od tego momentu budowa inwestycji ruszyła pełną parą. Wyrównano teren i zakończono prace przy Gruntowych Wymiennikach Ciepła, których zespół jest największy w Polsce.

„Z zaprojektowanych 34 obiektów obecnie blisko 90 procent z nich jest w stanie surowym. Sercem Zakładu będzie Hala Segregacji mechaniczno-Automatycznej o kubaturze prawie 60.000 m³ - niedawno zakończyliśmy też montaż konstrukcji Hali i przystąpiliśmy do wykonywania w nim posadzek, na których staną maszyny sortujące połączone nitkami taśmociągów o łącznej długości ponad 2,5 km” – powiedział Robert Kowalski, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, Mostostal Warszawa.

Finansowanie i realizacja Projektu
Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jego beneficjentem jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. w Kielcach, a wykonawcą inwestycji konsorcjum firm: Mostostal Warszawa SA i Acciona Infrastruktura. Całkowity koszt realizacji Projektu to 230 mln złotych. Za realizację inwestycji odpowiada Departament Ochrony Środowiska Mostostal Warszawa SA. Przypomnijmy, iż obecnie Mostostal Warszawa buduje również jeden z największych w Polsce Zakładów Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.