Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Zabytkowe Muzeum Pragi oddane do użytku

23 września 2014

Mostostal Warszawa przekazał do użytkowania Muzeum Warszawskiej Pragi. Inwestorem przedsięwzięcia był Zarząd Rozbudowy Miasta Stołecznego Warszawy. Całkowita wartość budowy to ok. 38 mln zł, z czego ponad 12 mln zł to środki pochodzące z Unii Europejskiej.

Renowacja i rozbudowa Muzeum Pragi to kolejna po renowacji Krakowskiego Przedmieścia, modernizacji Teatru Muzycznego w Gdyni czy Filharmonii Muzycznej w Katowicach, inwestycja Mostostalu Warszawa związana z renowacją i modernizacją budynków zabytkowych.

Projekt Muzeum związany był z adaptacją na funkcje kulturalne zabytkowego zespołu obiektów przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie i wpisywał się w podjęte przez miasto projekty rewitalizacyjne.

Szerokiej publiczności praskie muzeum zostanie udostępnione na początku października, w chwili obecnej trwa aranżacja wystawy głównej. Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 2 888,30 m³, kubatura 13 763,77m³. Kompleks muzealny obejmuje dwie zabytkowe kamienice przeznaczone na cele wystaw oraz nowy budynek pełniący funkcję magazynowe i dydaktyczne wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Muzeum jest też w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

„Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków, więc remont i modernizacja zabytkowych kamienic A i B był prowadzony pod ścisłym nadzorem konserwatora. W budynku B zachowane zostało malarstwo ścienne charakterystyczne dla modlitewni żydowskich. Modernizacja nie należała do najłatwiejszych, w trakcie prac okazało się, że zabytkowe domy były w dużo gorszym stanie technicznym niż pierwotnie sądzono, musieliśmy nanieść niezbędne zmiany w projekcie. Dodatkowo wzmocniliśmy mury i podbiliśmy fundamenty. Podczas budowy odkryliśmy też piwnice z przełomu XVIII i XIX wieku, które również zostały poddane renowacji” – powiedział Andrzej Kubiak, Kierownik Kontraktu Mostostalu Warszawa.

Cały kompleks przy ul. Targowej 50/52 należy do najstarszych domów murowanych na warszawskiej Pradze. Renowacja obejmowała m.in. przywrócenie zabytkowym elewacjom cech budowli XIX-wiecznych, wyeksponowanie drewnianej galerii, odtworzenie sposobów krycia dachów z czasu powstania kamienic, jak również zachowanie charakteru podwórka czy oryginalnych elementów we wnętrzach np. polichromii w oficynie.

Odrestaurowane przez Mostostal Warszawa kamienice przy ulicy Targowej swój niepowtarzalny charakter zawdzięczają również pozostałościom po dawnym żydowskim domu modlitwy. Na ścianach sal zachowały się fragmenty malowideł przedstawiające Żydów modlących się pod Ścianą Płaczu w Jerozolimie i Grób Racheli w Betlejem. Zachowana modlitewnia ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania Muzeum Pragi. Jest źródłem badań kolorystyki malowideł w warszawskich domach modlitwy, znanych wyłącznie z czarno-białych fotografii.

Wszystkie trzy frontowe budynki znajdujące się na posesji przy ul. Targowej 50/52, oficyna w podwórzu z unikatowymi polichromiami w domu modlitewni oraz brukowane podwórze zostały wpisane do rejestru zabytków i należą do najcenniejszych obiektów dziedzictwa materialnego Pragi.

Muzeum Pragi, którego generalnym wykonawca był Mostostal Warszawa jest jednym z większych projektów unijnych realizowanych przez m.st. Warszawa na rzecz instytucji kultury w ramach perspektywy 2007-2013. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Poniżej prezentujemy kilka archiwalnych zdjęcia z terenu budowy Muzeum Pragi.