Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Za nami II Forum Budownictwo w Polsce 2018!

17 października 2017

12 października br. w hotelu Airport Okęcie w Warszawie 140 przedstawicieli zarządów największych firm działających w branży budowlanej spotkało się, by wymienić doświadczenia, podzielić opiniami dotyczącymi bieżących trendów w budownictwie, a także zaprezentować swoje plany na najbliższe lata. O prognozach na 2018 rok dyskutowano podczas panelu eksperckiego, w którym na zaproszenie organizatorów, czynny udział wziął Andrzej Goławski, Prezes Zarządu Mostostal Warszawa.

Zarówno z badań PMR, organizatorów przedsięwzięcia, jak i z opinii uczestników forum wynika, iż koniunktura w branży budowlanej jest lepsza niż w ubiegłych latach.  Branża oczekuje, że przychody firm z działalności na rynku budownictwa i nieruchomości w 2017 r. powinny wzrosnąć.

Andrzej Goławski, Prezes Zarządu Mostostalu Warszawa, podczas panelu „Prognozy na 2018 r. – umiarkowane przyspieszenie czy silny wzrost? Planowane strategie, szanse i zagrożenia” zabrał głos w dyskusji o planach rozwoju w poszczególnych segmentach rynku oraz strategii firmy na najbliższe lata. Poruszył także kwestie trendów cenowych w obszarze wykonawstwa.

Należy podkreślić, że poprawa sytuacji w branży budowlanej nie oznacza, że nie boryka się ona z żadnymi problemami. Dostrzegając niewątpliwe przyspieszenie w ogłaszaniu przetargów kolejowych, kontynuację doskonałej passy w segmencie mieszkaniowym oraz dobrą kondycję sektora komercyjnego, uczestnicy forum zastanawiali się także nad tym, jak spiętrzenie robót w wielu segmentach rynku przy kurczącej się ilości rąk do pracy oraz rosnących cenach materiałów i transportu wpłynie na działalność ich firm oraz funkcjonowanie całego rynku w najbliższych latach. Forum Budownictwo w Polsce 2018 było również doskonałą okazją do ożywionych dyskusji na temat efektywności, innowacyjności i edukacji w budownictwie, jak również finansowania oraz rentowności projektów budowlanych.