Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Wytwórnia Mas Bitumicznych w Miękini

07 października 2009

W miejscowości Miękinia koło Wrocławia odbyło się 2 października uroczyste przecięcie wstęgi z okazji zakończenia montażu Wytwórni Mas Bitumicznych.

Jest to nowoczesna, spełniająca restrykcyjne normy ekologiczne wytwórnia typu Ammann Universal 240 o wydajności 240 ton/godzinę. Obiekt powstał w rekordowym tempie - w ciągu zaledwie 3 miesięcy zagospodarowano 5-hektarową działkę, przygotowano fundamenty i infrastrukturę oraz zmontowano przywiezione z Niemiec elementy wytwórni. Testowa produkcja masy bitumicznej została rozpoczęta 29 września.