Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Wrocławski Park Technologiczny SA zleceniodawcą Wrobisu

02 stycznia 2008

Spółka zależna Mostostalu Warszawa - Wrobis SA 14 grudnia zawarła z Wrocławskim Parkiem Technologicznym SA umowę na budowę "Budynku Centrum Innowacyjnego Biznesu - Etap I". Czas przewidziany na realizację zadania to dwanaście miesięcy. Wartość inwestycji to około 20 mln złotych.

Wrobis, jako generalny wykonawca zrealizuje trzykondygnacyjny budynek z garażem podziemnym, który stanie przy ul. Klecińskiej 123 we Wrocławiu. Swoją architekturą nawiązywać będzie do sąsiednich obiektów Wrocławskiego Centrum Technologicznego i Dolnośląskiego Inkubatora Naukowo - Technologicznego. Powtórzy ich kolorystykę, podziały na elewacje oraz użyte materiały. Jego wysokość wyniesie 13,45 metrów a powierzchnia użytkowa 6662,38 m2. W nowym centrum powstaną siedziby małych i średnich firm, prowadzących działalność naukowo - badawczą, projektową, doświadczalną i produkcyjną (np. produkcję programów komputerowych). Będą one mogły korzystać z zaplecza laboratoryjnego Wrocławskiego Parku Technologicznego.