Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Wrobis wybuduje budynki mieszkalne dla Archicom Cadenza Hallera Sp. z o.o.

28 stycznia 2008

Zależnej od Mostostalu Warszawa wrocławskiej spółce Wrobis SA Archicom Cadenza Hallera Sp. z o.o. powierzył budowę zespołu trzech budynków mieszkalnych. Nowe bloki staną przy ulicy Hallera we Wrocławiu. Wartość netto kontraktu to 80.8 mln złotych. Jego realizacja potrwa do końca maja 2010 roku.

Jako generalny wykonawca Wrobis zrealizuje trzy wielorodzinne budynki mieszkalne wraz z garażami podziemnymi. Wykona drogi dojazdowe do obiektów oraz niezbędną infrastrukturę techniczną. Zakres prac obejmować będzie również zagospodarowanie terenu.

Realizacja inwestycji podzielona zostanie na trzy etapy. W każdym z nich powstanie jeden budynek. Dwa bloki zostaną połączone łącznikiem, natomiast jeden zaprojektowano jako samodzielny. Wzniosą się one na wysokość pięciu kondygnacji. W pierwszym obiekcie, który wybuduje Wrobis powstanie 70 mieszkań, w drugim o dziewięć więcej, natomiast w ostatnim 56. Łączna kubatura wszystkich budynków to 102983 m2.