Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Wrobis podpisał dwie umowy

02 lutego 2010

Nasza spółka z grupy - Wrobis SA pozyskała dwa nowe kontrakty na realizację kompleksu boisk oraz hali produkcjo-magazynowej.

Pierwszy z obiektów zostanie wybudowany na terenie Pól Marsowych na zlecenie wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego. W ramach umowy powstanie obiekt dydaktyczno-naukowy z trybuną główną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz kompleks boisk do gier otwartych.
Wartość kontraktu: 17,3 mln zł brutto

Natomiast na zlecenie spółki ALUPROF SA z Bielska-Białej wrocławska firma wybuduje halę produkcyjno-magazynową, budynek socjalno-biurowy oraz budynki techniczne.
Wartość kontraktu 11,4 mln zł brutto
Obie umowy zostały podpisane 28 stycznia br.