Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Wokół Kielc

02 września 2010

Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Mostostal Warszawa, w konsorcjum z Accioną Infraestructuras, rozbuduje Obwodnicę Kielc. To największy kontrakt drogowy w historii tego regionu.

Umowa na realizację kontraktu zawarta została 1 września w siedzibie kieleckiego oddziału GDDKiA. Dokumenty sygnowali Jerzy Wójcik, Pełnomocnik Mostostalu Warszawa, Jose Angel Andres Lopez, Pełnomocnik Acciony Infraestructuras oraz reprezentująca stronę zamawiającego Ewa Sayor, Dyrektor GDDKiA w Kielcach.

Budowa 23 kilometrów obwodnicy, którą zrealizujemy w ciągu najbliższych dwóch lat, kosztować będzie 641,56 mln brutto.
W ramach inwestycji rozbudujemy istniejącą drogę  S7 do parametrów drogi dwujezdniowej, na odcinku od węzła Wiśniówka do węzła Chęciny. Powstanie tu 18 wiaduktów, 9 mostów, 2 miejsca obsługi podróżnych, 4 przejścia dla pieszych i trzy samodzielne przejścia dla zwierząt.
Zbudowane zostaną również trzy węzły:
Węzeł Kostomłoty (łączący drogę S7 z DK-74)
Węzeł Jaworznia (łączący S7 z DW761)
Wezeł Chęciny (łączący S7 z DW762).

Prace rozpoczniemy jeszcze we wrześniu i, jak zapewnił podczas podpisania umowy Jerzy Wójcik: dołożymy wszelkich starań, aby całe przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem.