Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Wmurowano kamień w CNS w Chorzowie

02 marca 2015

W Chorzowie za 36 mln zł Mostostal Warszawa do końca tego roku wybuduje Centrum Nauk Stosowanych, czyli część Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. W poniedziałek 2 marca br. wmurowano kamień węgielny pod inwestycję. W uroczystości ze strony Mostostal Warszawa udział wzięli: Jose Angel Andres Lopez - Wiceprezes Zarządu, Alojzy Malczak - Dyrektor Obszaru Budownictwa Ogólnego i Maciej Popiołek - Kierownik Kontraktu.

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych jest jedną z najnowocześniejszych placówek naukowych w Polsce. Składa się dwóch bloków: dydaktycznego i naukowego. Trzeci blok kompleksu - dla Centrum Nauk Stosowanych – powstaje przy ul. 75. Pułku Piechoty. Realizowany obecnie obiekt połączony jest od strony zachodniej i południowej z zespołem I etapu, wykonanego również przez Mostostal Warszawa w latach 2010-2011. Siedzibę zaprojektowali architekci poznańskiej pracowni ARPA Jerzego Gurawskiego.

W CNS przewidziano m.in. pracownie do badań w zakresie technologii chemicznej czy materiałów inteligentnych oraz pracownie interdyscyplinarne, które będą łączyć zagadnienia z zakresu fizyki, chemii i inżynierii materiałowej. Znajdzie się tu najnowocześniejszy w naszej części Europy sprzęt badawczy. Prowadzone będą m.in. badania nad lekami wykorzystywanymi w terapii nowotworów, czy specjalistyczne prace nad stopami metalu z pamięcią kształtu, do wykorzystania w protezach.
Obiekt Centrum Nauk Stosowanych składa się z trzech segmentów: północny i wschodni są to bloki edukacyjne zawierające pokoje pracowników dydaktyczno - naukowych, pokoje do pracy ze studentami, pracownie dydaktyczno-naukowe, oraz laboratoria wyposażone w stoły laboratoryjne i dygestoria. Segment komunikacyjny zawiera klatkę schodową, szyb windowy i pomieszczenia administracyjno-gospodarcze, socjalne, magazyny i sanitariaty.

„Na chwilę obecną zakończyliśmy już prace żelbetowe i rozpoczęliśmy roboty instalacyjne. Na placu budowy są obecni dekarze i specjaliści od elewacji klinkierowych. Odnośnie wnętrz budynku – do prac przystąpili tynkarze. Wszystkie prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem” – powiedział Maciej Popiołek, Kierownik Kontraktu Mostostal Warszawa.

Konstrukcja budynku wykonana została w technologii monolitycznej. Ogrzewanie i chłodzenie nowopowstałego budynku oraz wytwarzanie ciepłej wody użytkowej odbywa się w jednym źródle ciepła jakim są agregaty absorpcyjne. Pozwala to na wykorzystywanie energii solarnej nie tylko do produkcji ciepłej wody użytkowej, ale też do produkcji chłodu do chłodzenia budynku, zmniejszając tym samym koszty eksploatacji. Systemy są w pełni zintegrowane z istniejącym budynkiem, w którym utrzymanie komfortu opiera się na tych samych zasadach.

Powierzchnia całkowita obiektu wynosi ponad 5 tys. metrów. Wartość inwestycji to 36 milionów złotych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wykonawcą inwestycji jest Mostostal Warszawa, który odpowiada za wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego, realizację budowy obiektu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na użytkowanie budynku. Datę zakończenia budowy zaplanowano na koniec września 2015 roku.

Podstawowe parametry obiektu:
• powierzchnia zabudowy – 1460 m²
• powierzchnia całkowita – 5072,95 m²
• kubatura – 21754 m³
• liczba kondygnacji – bloki naukowo-dydaktyczne „A” i „C” czterokondygnacyjne, blok komunikacyjny „B” pięciokondygnacyjny.