Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Wmurowanie kamienia węgielnego - ZWC

06 października 2008

Rozpoczęliśmy budowę nowej stacji uzdatniania wody na terenie Zakładu Wodociągu Centralnego. Z tej okazji 1 października na placu budowy przy ul. Koszykowej 81 odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod inwestycję.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz samorządowych oraz instytucji zaangażowanych w realizację kontraktu. Akt erekcyjny sygnowali: Jarosław Jóźwiak, Zastępca dyrektora Gabinetu Prezydenta Urzędu m.st. Warszawy, Adam Chwieduk, Członek zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. oraz Jarosław Popiołek, Prezes Mostostalu Warszawa.

Prezes Popiołek zapewnił, że budowa obiektu nie zakłóci dotychczasowej pracy zakładu i nie wpłynie negatywnie na jakość dostarczanej przez niego wody. Natomiast Hanna Krajewska z zarządu MPWiK podkreśliła, że realizacja inwestycji wpłynie na poprawę jakości wody dostarczanej nie tylko mieszkańcom Warszawy, ale i jej okolic.

Budowę stacji ozonowania pośredniego i filtracji na węglu aktywnym poprzedziły prace rozbiórkowe, które Mostostal prowadził od stycznia do sierpnia tego roku. Nowy obiekt stanie na miejscu zdemontowanych filtrów powolnych. Swoją architekturą nawiązywał będzie do zabytkowego zespołu Filtrów Lindleya.