Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Wmurowaliśmy kamień węgielny pod budynek Wydziału Fizyki AGH

29 czerwca 2020

25 czerwca br. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod nowy budynek Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Inwestycję realizuje Mostostal Warszawa.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz uczelni, m.in. prof. Tadeusz Słomka, Rektor AGH i prof. Janusz Wolny, Dziekan Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, a także przedstawiciele Mostostalu Warszawa - Generalnego Wykonawcy inwestycji: Maciej Sasak - Dyrektor Obszaru Wschodniego, Grzegorz Danikiewicz - Dyrektor Handlowy, Artur Sikora - Dyrektor Grupy Kontraktów, Mariusz Rudnik - Kierownik Kontraktu i Jacek Ungeheuer - Kierownik Budowy.

Budynek Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej to kolejny projekt realizowany przez Mostostal Warszawa na zlecenie uczelni wyższej. Od lat jesteśmy aktywni w tym obszarze, o czym świadczą zakończone w ostatnich latach, a także realizowane obecnie inwestycje, takie jak nowoczesne i zaawansowane inżynieryjnie obiekty polskich uczelni - mówi Maciej Sasak.Realizując tę inwestycję, wzmacniamy naszą aktywność na terenie województwa małopolskiego, na którym obecnie wykonujemy również m.in. Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie, projekt ujęty w Strategii Rozwoju Krakowa "Tu chcę żyć. Kraków 2030".

Realizowany budynek ma pełnić funkcje dydaktyczne dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. Będą w nim zlokalizowane pomieszczenia pracowników Wydziału, pomieszczenia dydaktyczne i laboratoryjne oraz sale wykładowe i seminaryjne. Pięciokondygnacyjny obiekt będzie położony na terenie Kampusu AGH przy ul. Reymonta w Krakowie.

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej ma status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego i najwyższą kategorię poziomu naukowego - A+. Nowoczesny obiekt umożliwi stworzenie wydziałowi bazy dla rozwoju biofizyki, zarówno jako kierunku badawczego, jak i kierunku studiów na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej, który uzyskał prawa do nadawania habilitacji w tej dziedzinie.

Dane techniczne budynku
Powierzchnia użytkowa 3 973,12 m2
Powierzchnia całkowita 5808,27 m2
Powierzchnia zabudowy 1329,56 m2
Kubatura 1126,80 m3
Wysokość ok. 18 m

Szczegóły kontraktu
Data podpisania: 3 września 2019 r.
Wartość umowy: 36,29 mln zł brutto

Od lewej: prof. Janusz Wolny, Dziekan Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej i prof. Tadeusz Słomka, Rektor AGH. Fot. MW.