Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Wieści z budów: rozpoczęliśmy budowę Bazy Sprzętowo-Transportowej w Urzucie

10 grudnia 2021

W miejscowości Urzut pod Warszawą powstaje nowa Baza Sprzętowo-Transportowa Mostostalu Warszawa. Zastąpi ona obecnie użytkowany obiekt przy ul. Łopuszańskiej w Warszawie, który wynajmujemy.

Prace nad nową, większą bazą rozpoczęły się w październiku. Zakończone zostały już prace fundamentowe oraz prace murowe na parterze. Posadzka hali jest już przygotowywana na ustawienie dźwigu pod montaż słupów prefabrykowanych. Równolegle trwają również prace przy drogach docelowych, placu składowym oraz instalacjach zewnętrznych. Od stycznia planowany jest montaż konstrukcji stalowej.

W związku z rozwojem Spółki i zwiększonym portfelem zamówień podjęliśmy decyzję o rozbudowie naszej bazy technicznej. Obiekt w Urzucie pozwoli na jeszcze sprawniejszą realizację usług, które wspierają nasze budowy - mówi Jacek Szymanek, Członek Zarządu Mostostalu Warszawa.

O obiekcie

Nowa baza będzie dwupoziomowym budynkiem o całkowitej powierzchni niemal 3000 m2. Zostanie podzielona na część socjalno-biurową związaną z obsługą hali i laboratorium centralnego oraz halę magazynową z częścią remontową. Część socjalno-biurowa przeznaczona będzie dla pracowników obsługi i  laboratorium. W hali magazynowej przewidziano część remontową, umożliwiająca wykonanie drobnych napraw wyposażenia bazy sprzętowej. Oprócz tego powstaną: zbiornik akumulacyjno-odparowywalny, instalacja kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków, instalacja kanalizacji deszczowej z drenażem, instalacją gazowa, miejsca postojowe, plac postojowo-rozładunkowy, miejsce gromadzenia odpadów, układ komunikacyjny i oświetlenie terenu.

Fot. MW.