Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Wieści z budów: postęp prac na terenie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

08 sierpnia 2023

Postępują prace przy modernizacji tarasów oraz odbudowie skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, jednego z najważniejszych zabytków Pomorza Zachodniego. Generalnym Wykonawcą inwestycji jest Mostostal Warszawa.

– Za nami wymagający etap pełnego rozpoznania stanu technicznego skarp otaczających zamek oraz podziemi. Prace badawcze na terenie skarp już zakończono. Trwające roboty konsultowane są m.in. z naukowcami z Instytutu Techniki Budowlanej – mówi Marcin Szymborski, Dyrektor Grupy Kontraktów w Mostostalu Warszawa. – W tej chwili najbardziej zaawansowane prace są prowadzone na tarasie południowym obiektu. Wkrótce rozpocznie się zabezpieczanie skarpy północnej. 

e33

Zdaniem ekspertów, gruz nasypowy, który podczas powojennej odbudowy zamku wykorzystano do stabilizacji zamkowego wzgórza, chociaż przetrwał blisko pół wieku, nie był najlepszym rozwiązaniem. Liczne pustki powietrzne i rozluźnienie gruntów, stały się zagrożeniem nie tylko dla samej bryły zamku, ale i sąsiadujących ze skarpą wschodnią budynków Podzamcza. Dlatego konieczne było wzmocnienie tarasów i skarp.

Konstrukcja tarasu wschodniego została już wzmocniona poprzez mikropalowanie i iniekcje.

Na tarasie południowym gotowe są już konstrukcje, a najdalej posunięte są prace przy sieciach zewnętrznych m.in. sanitarnej, elektrycznej. Na tarasie północnym przeprowadzone są prace związane z infrastrukturą techniczną m.in. sieciami instalacji. W najbliższym czasie rozpoczną się prace związane ze wzmocnieniem konstrukcji i zabezpieczeniem tuneli, a także prace związane z zabezpieczeniem i przebudową skarpy północnej zgodnie z zaleceniami ekspertów.

Podczas prac na tarasie północnym odnaleziono ceglane relikty wcześniejszej zabudowy z połowy XIX wieku. Były to pozostałości fundamentów wieży północno-wschodniej i klatki schodowej. Relikty te, podobnie jak fragmenty średniowiecznego muru obronnego na tym tarasie, zostały już poddane konserwacji i zabezpieczone przed zniszczeniem. W partii fundamentów skrzydła wschodniego odnaleziono też linię dylatacyjną wskazującą na późniejsze dostawienie skrzydła północnego do wschodniego.

Wszystkie znaleziska są starannie inwentaryzowane. Wykonywana jest dokumentacja pomiarowa i fotograficzna oraz analiza historyczna elementów.

fot. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie