Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Wieści z budów: Klaster Zabłocie wchodzi w kolejny etap prac

13 kwietnia 2021

Na początku marca uzyskaliśmy pozwolenie na budowę Klastra Innowacji Zabłocie w Krakowie. Dzięki temu ekipa Mostostalu Warszawa mogła przejść do kolejnego etapu prac.

Jeszcze przed otrzymaniem decyzji administracyjnej demontowane były zewnętrzne wiaty oraz elementy infrastruktury wewnętrznej, takie jak ścianki działowe, sufity podwieszane i stare instalacje. Prace przyspieszyły po wydaniu pozwolenia na budowę, dzięki czemu zakończono rozbiórkę ścian zewnętrznych w budynku A oraz szybu windowego i klatki schodowej w budynku B. Obecnie w budynku A trwa rozbiórka szybów windowych i murowanie nowych ścian osłonowych, a w budynku B wykonywana jest nowa klatka schodowa oraz szyby windowe. Wykonywane są również trasy kablowe oraz kanalizacja deszczowa i sanitarna na poziomie piwnic w budynku A.

- Uzyskanie pozwolenia na budowę pozwoliło nam na przejście do właściwego etapu robót. Równolegle trwa procedura zatwierdzenia projektu wykonawczego z Inwestorem – mówi Maciej Popiołek, Kierownik Kontraktu.

Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 powstanie w oparciu o dwa budynki magazynowe przy ul. Zabłocie, w rejonie torów kolejowych. To pomysł na wspólną przestrzeń, która ma zapewnić techniczne i organizacyjne warunki do pracy, nauki i spędzania wolnego czasu dla różnych środowisk: startupów i mikroprzedsiębiorstw, grup twórczych, organizacji społecznych, mieszkańców i grup nieformalnych, jak również każdego, kto jest zainteresowany rozwijaniem swej aktywności. Udział w funkcjonowaniu Klastra będzie miał też samorząd. Planuje się, że swoją siedzibę w nowej przestrzeni będą miały miejskie instytucje odpowiedzialne za wspieranie inicjatyw społecznych, dialog i współpracę z organizacjami społecznymi. Wartość umowy z Zarządem Inwestycji Miejskich w Krakowie to niemal 40 mln zł brutto.