Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Wieści z budów: infrastruktura na pełnych obrotach

24 marca 2021

Na budowach infrastrukturalnych Mostostalu Warszawa bardziej niż za oknem widać, że skończyła się zima. Co prawda każda z nich jest na innym poziomie zaawansowania robót, ale łączy je zapał do pracy i terminowa realizacja harmonogramu.

 

Obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej

Pracownicy konsorcjum Mostostalu Warszawa, Drogomexu i Masfaltu wznowili prace na budowie obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej. - Na przebudowywanej jezdni zachodniej ułożona została w 95 procentach warstwa wyrównawcza nawierzchni. Oprócz tego trwają prace przy montażu ekranów akustycznych oraz budowie dróg dojazdowych. Planowane jest również przygotowanie terenu pod roboty brukarskie, wzmocnienia skarp i rowów – mówi Tomasz Adamczyk, Kierownik Kontraktu. Termin zakończenia inwestycji jest przewidywany na pierwszą połowę 2022 roku.

Obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej

S19 Nisko Południe-Podgórze

Zgodnie z harmonogramem prowadzone są również prace na budowie odcinka S19 Nisko Południe-Podgórze o długości 11,5 km. - Wykonywane są roboty ziemne, których zaawansowanie wynosi około 80 procent. Na długości ok. 5 km wykonywane są już roboty bitumiczne. Trwają prace na obiektach inżynierskich, w tym wiaduktów i przepustów oraz przejść dla zwierząt, gdzie na wszystkich wykonane są już ustroje nośne. Zaawansowane robót mostowych wynosi około 65 procent. Zajmujemy się również systemem odwodnienia drogi, gdzie zakończono już budowę zbiorników retencyjnych otwartych. W ostatnim czasie rozpoczęto także roboty wykończeniowe oraz montaż barier energochłonnych – mówi Tomasz Szepietowski, Dyrektor Kontraktu. Oddanie drogi do użytkowania planowane jest w maju 2022 r.

S19 Nisko Południe - Podgórze

Obwodnica Stalowej Woli i Niska

Zaawansowanie robót na obwodnicy Stalowej Woli i Niska sięga 92,36 procent (stan na koniec lutego). W końcowej fazie znajdują się prace związane z układaniem warstw bitumicznych i nawierzchni z kruszywa na drogach serwisowych, układanie warstwy ścieralnej na Trasie Głównej, oznakowaniem, urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz nad porządkowaniem terenu. Na całej inwestycji do wykonania będzie jeszcze porządkowanie terenu pasa drogowego i czasowych zajęć. Te prace będą wykonywane do końca kontraktu, czyli do maja 2021 roku. – Trwają już odbiory poszczególnych obiektów. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a prognozowane warunki pogodowe się potwierdzą, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie trasy głównej planowane jest na przełom kwietnia/maja 2021, a dróg serwisowych – pod koniec maja – mówi Krzysztof Żmijan, Dyrektor Kontraktu.

Obwodnica Stalowej Woli i Niska

S61 Ełk Południe – Wysokie

Na odcinku S61 Ełk Południe – Wysokie, na którym prace rozpoczęły się w październiku zeszłego roku, aktualnie trwają prace związane z wymianą gruntu oraz wykonywaniem wykopów i nasypów. - Trwają również roboty mostowe, budowana jest kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, jak również przebudowywane są linie energetyczne, teletechniczne i urządzenia melioracyjne – mówi Grzegorz Sikorski, Dyrektor Kontraktu. Mostostal Warszawa realizuje to zadanie w konsorcjum z Trakcją S.A. oraz Przedsiębiorstwem Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. Zakończenie prac planowane jest na 2022 rok.

S61 Ełk Południe - Wysokie

Obwodnica Praszki

Po uzyskaniu decyzji ZRID rozpoczęliśmy prace na obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45. Obecnie prowadzone są prace ziemne, wycinka drzew i wytyczanie przebiegu drogi. Termin zakończenia kontraktu zaplanowany jest na koniec 2022 roku.

S11 Zegrze Pomorskie-Kłanino

Na wbicie pierwszej łopaty czekają budowniczy odcinka S11 Zegrze Pomorskie-Kłanino, którzy w grudniu złożyli do wojewody zachodniopomorskiego wniosek o uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Zakończenie realizacji inwestycji powinno nastąpić w 2023 roku.

S19 Rzeszów – Babica

Obecnie w ramach kontraktu prowadzone są prace nad opracowaniem projektu budowalnego, który stanowi istotną część dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). Trwają również prace geotechniczne w zakresie uszczegółowienia rozpoznania podłoża gruntowego. - Jest to obecnie najważniejsze zadanie
i stanowi duże wyzwanie dla wszystkich stron procesu projektowego ze względu na projektowany tunel dwunawowy o długości ponad dwóch kilometrów. We wrześniu 2021 r., zgodnie z Kamieniem Milowym zawartym w umowie, planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID
– mówi Sławomir Barczak, Dyrektor Kontraktu oraz Dyrektor Obszaru Infrastruktury. Odcinek o długości ponad 10 km ma być gotowy w lipcu 2026 roku.