Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Większe gwarancje od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.

03 grudnia 2015

W dniu 26 listopada 2015 roku Mostostal Warszawa S.A. podpisał z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. aneks do Umowy o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych, w ramach określonego limitu gwarancyjnego, zwiększający jego poziom do 40 mln zł. Dzięki temu Mostostal Warszawa może uzyskiwać wszelkiego rodzaju gwarancje ubezpieczeniowe umożliwiające pozyskanie przyszłych kontraktów oraz ich realizację. Grupa Mostostal Warszawa konsekwentnie zwiększa linie gwarancyjne. Łączny limit pozyskanych w 2015 roku gwarancji wyniósł 163,4 mln PLN.