Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Wiedza dla postępu

04 czerwca 2007

Podczas uroczystości "Wiedza dla postępu", która odbyła się 4 czerwca w Pałacu Prymasowskim w Warszawie zaprezentowane zostały firmy, w tym Mostostal Warszawa, które uzyskały dofinansowanie na realizację projektów celowych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

W trybie konkursowym spośród 164 firm wybrano 80, które otrzymały dofinansowanie. Każdy projekt poddany został szczegółowej ocenie formalnej, techniczno-ekonomicznej oraz merytorycznej, której przy współpracy naukowców dokonała Komisja Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Następnie przekazane one zostały do ostatecznej akceptacji Ministerstwu Rozwoju Regionalnego. Mostostal otrzymał dofinansowanie na realizację projektu: "Technologia wzmocnień obiektów budowlanych na wypadek ataku terrorystycznego", który na uroczystości zaprezentował Paweł Poneta z Biura Analiz i Rozwoju firmy. Przedstawicielom zwycięskich firm Olaf Gajl, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wręczył również listy gratulacyjne. Mostostal znalazł się w gronie takich przedsiębiorstw, jak IBM Polska Sp z o.o., Solaris Bus&Coach S.A., czy Zkłady Farmaceutyczne "Polpharma" S.A.