Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Wiecha w Chorzowie

09 grudnia 2010

Zawiesiliśmy wiechę na budynku realizowanym dla Uniwersytetu Śląskiego - Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie.

Na uroczystość zorganizowaną z okazji zakończenia stanu surowego inwestycji wartej ponad 100 mln zł. przybyli liczni goście, w tym dziennikarze i naukowcy.
Alojzy Malczak, dyrektor Regionu Południowego Mostostalu Warszawa odpowiedzialnego za MCEiBI zaznaczył, że nasze prace toczą się nie tylko zgodnie z harmonogramem, ale nawet go wyprzedzają: Tego typu budowy to dla nas wyzwanie połączone z prestiżem. Prace zakończymy sześć miesięcy przed planowanym terminem. Budynek oddamy do użytku w październiku 2011 r. Dyrektor zwrócił również uwagę na nowoczesne technologie zastosowane w obiekcie: Budynek będzie mógł pozyskiwać ciepło z solarów, które posłuży nie tylko do ogrzania wody czy pomieszcze , ale zostanie przetworzone na chłód do klimatyzacji. To pierwsza tego typu instalacja w Europie.
Zawieszenie wiechy odbyło się 6 grudnia.
Budowę realizujemy od października 2009 r. 

Więcej informacji o inwestycji (plik PDF)