Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Wiceprezes Mostostalu Warszawa we władzach PZPB

19 października 2020

Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa został wybrany do Rady Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB).

Polski Związek Pracodawców Budownictwa to ogólnopolska organizacja zrzeszająca firmy z branży infrastruktury i budownictwa, które wspólnie reprezentują ponad 70% potencjału rynku generalnego wykonawstwa inwestycji w Polsce. Rada jest organem wyznaczającym kierunki działania Związku oraz nadzorującym działalność Zarządu. W Radzie zasiadają przedstawiciele najważniejszych podmiotów działających w branży.

Mostostal Warszawa znajduje się w gronie największych firm budowlanych w Polsce i powinien mieć udział w dialogu pomiędzy administracją publiczną a przedstawicielami branży. Członkostwo w Radzie PZPB daje nam większe możliwości w tym zakresie - powiedział Jorge Calabuig Ferre.

Mostostal Warszawa przynależy do organizacji od momentu jej powstania w 1992 r.

Kadencja Rady PZPB trwa cztery lata.

Kliknij, żeby przeczytać więcej o PZPB