Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Wiadukt Górczyński przed terminem

05 sierpnia 2013

Kolejna inwestycja Mostostalu Warszawa zakończyła się przed czasem. Wiadukt Górczyński w Poznaniu otrzymał dziś Pozwolenie na użytkowanie. Prawie dwa miesiące wcześniej niż przewidywała to umowa.

Budowa wiaduktu Górczyńskiego o prawie dwa miesiące wyprzedziła harmonogram. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu otrzymał dziś Pozwolenie na użytkowanie inwestycji. Formalny termin końca kontraktu mija 30 września br.

Pytany o przepis na sukces Mariusz Jańczewski, Kierownik Budowy Mostostalu Warszawa odpowiada z uśmiechem: Ciężka praca, odpowiednie przygotowanie i organizacja robót oraz splot sprzyjających okoliczności. Składają się na nie m.in. zaangażowanie i poświęcenie całego zespołu obecnego na budowie oraz koleżanek i kolegów wspierających inwestycję z biura w Warszawie a także właściwy dobór sprawdzonych Podwykonawców i Dostawców materiałów budowlanych. Nie bez znaczenia dla końcowego sukcesu pozostaje również ogromna życzliwość i wsparcie w postaci wiedzy technicznej, którą otrzymaliśmy ze strony Inspektorów Nadzoru oraz samego Inwestora.

W ramach kontraktu Mostostal Warszawa w konsorcjum z Accioną Infrastrukturą wybudował Wiadukt Kosynierów Górczyńskich Wschodni w ciągu drogi krajowej nr 5 wzdłuż ul. Głogowskiej wraz z łącznicą w ciągu ul. Rakoniewickiej i murami oporowymi na drogach dojazdowych do obiektu. Inwestycja realizowana była nad torami PKP Poznań-Górczyn na trasie linii kolejowej Warszawa-Berlin.
Zadanie swoim zakresem objęło również projekt wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych przewidzianych przepisami Prawa Budowlanego pozwoleń.
- Umowa na realizację inwestycji została podpisana 1 lutego 2012 roku. W sierpniu rozpoczęły się właściwe roboty budowlane i trwały do końca czerwca 2013 r. Właściwa budowa Wiaduktu Górczyńskiego od momentu rozpoczęcia rozbiórek do momentu zakończenia robót budowlanych trwała więc 10 miesięcy. – podsumowuje Mariusz Jańczewski.

Wartość inwestycji to 52,5 mln zł. brutto.