Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Ważny etap budowy obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej zakończony

12 sierpnia 2020

11 sierpnia 2020 roku przełożono ruch na nową, wschodnią jezdnię obwodnicy Morawicy budowanej w ciągu drogi krajowej numer 73. Inwestycję realizuje konsorcjum Mostostalu Warszawa, Drogomexu i Masfaltu.

Ruch jezdnią wschodnią odbywa się w obu kierunkach, a dojazd z dróg lokalnych od strony wschodniej możliwy jest w lokalizacjach nowych skrzyżowań. Udostępnione zostały także nowe drogi dojazdowe po stronie wschodniej ciągu głównego. Zmiana organizacji ruchu pozwoli na rozpoczęcie robót przy przebudowie jezdni zachodniej.

- Dziękuje całemu zespołowi za ciężką pracę, jaka została włożona, aby wybudować nową jezdnię oraz równoległe drogi dojazdowe i tym samym umożliwić przełączenie ruchu i rozpocząć prace rozbiórkowe na istniejącej jezdni prawej. Był to kamień milowy dla budowy, chociaż nie ma go w warunkach umowy – mówi Tomasz Adamczyk, Kierownik Kontraktu.

W ramach inwestycji wybudowana zostanie dwujezdniowa droga klasy GP (droga główna o ruchu przyspieszonym) o długości 4,2 km biegnąca po śladzie istniejącej trasy krajowej nr 73 na odcinku od granic miasta Kielce do granicy miejscowości Brzeziny i Morawica. W ramach zadania powstaną cztery skrzyżowania z sygnalizacją świetlną (dwa na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 73 z drogami powiatowymi, kolejne dwa z drogami gminnymi), kładka dla pieszych w miejscowości Bilcza oraz drogi dojazdowe, a także zostaną wykonane ekrany akustyczne poprawiające komfort mieszkańców. Przebudowana będzie także związana z drogą niezbędna infrastruktura.