Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Warszawa wypięknieje!

26 lutego 2010

Konsorcjum firm, którego liderem jest Mostostal Warszawa SA podpisało 25 lutego umowę z Zarządem Terenów Publicznych oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA na zaprojektowanie i wykonanie Multimedialnego Parku Fontann.

Park Fontann zostanie zlokalizowany na terenie Podzamcza, na Skwerze im. I Dywizji Pancernej i będzie stanowić jeden z elementów zaplanowanej przez miasto przebudowy bulwarów nadwiślańskich. Na tym terenie znajduje się obecnie stare oczko wodne, które zostanie wyburzone – a nowa inwestycja zajmie znacznie większy obszar. Dodana zostanie ściana wodna (organy) o długości 122 m i szerokości 6m, która będzie przybierać różne kształty i wysokości fal oraz plac zabaw dla dzieci – „pluskowisko”.

Wartość kontraktu: 11,5 mln zł brutto
Termin zakończenia inwestycji: 10.12.2010 r.