Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Warmińsko mazurskie inwestycje

01 października 2012

Mostostal Warszawa w drugiej połowie września poszerzył swój portfel zleceń o kolejne kontrakty, które zrealizuje na terenie Warmii i Mazur.

Regionalny Zarząd Infrastruktury w Olsztynie powierzył Mostostalowi Warszawa 18 września budowę dwóch budynków garażowych wraz z placami manewrowymi w kompleksie wojskowym Jednostki Wojskowej 2980 w Braniewie. Prace warte blisko13 mln zł brutto potrwają do końca sierpnia przyszłego roku.

Zaledwie tydzień później - 26 września,  konsorcjum: Mostostal Warszawa oraz Acciona Infraestructuras podpisało umowę z Województwem Warmińsko-Mazurskim na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Iława – Sampława wraz z ulicą Lubawską w Iławie. 
Kontrakt o wartości bliskiej 30 mln  zł. brutto zakończy się 31 grudnia 2013 r.