Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Wały Wisłoki dużo przed czasem

17 lipca 2013

Ponad 8 miesięcy przed terminem konsorcjum Mostostalu Warszawa SA i Acciona Infrastruktura SA zakończyło modernizację wałów Wisłoki. Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie podpisał dziś protokół odbioru wykonanych prac.

Kontrakt pn.: Modernizacja, przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego obwałowania rzeki Wisłoki w km 8+800 – 16+074 wraz z budową dróg przywałowych w m. Chrząstów, Złotniki gm. Mielec w m. Brzyście gm. Gawłuszowice, woj. Podkarpackie zawarty został ponad 3 lata temu - 28 czerwca 2010 roku. Termin końca inwestycji wyznaczono na 31 marca 2014 roku. Prace na budowie udało się jednak wykonać ponad 8 miesięcy wcześniej. Dziś Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie zakończył procedurę odbiorową wałów.

Efektywny zespół, życzliwość inwestora, odpowiedni czas realizacji oraz niski poziom rzeki to splot czynników, bez których taki finisz kontraktu nie byłby możliwy
- podkreśla Robert Raczko, Dyrektor Departamentu Hydrotechniki Obszaru Ochrony Środowiska i Energii Odnawialnej Mostostalu Warszawa.
- Cieszę się dziś z dwóch powodów. Raz, wyprzedziliśmy harmonogram. Dwa, zapewniliśmy bezpieczeństwo blisko trzydziestotysięcznej społeczności powiatu mieleckiego. Mieszkańcy będą mogli żyć bez obaw o kolejne wezbrania Wisłoki. – dodaje Jarosław Ambroży, Kierownik Kontraktu.

W ramach kontraktu konsorcjum wykonało:
- modernizację wału,
- uszczelnienie podłoża,
- drogi przywałowe,
- rampy wałowe,
- rów złotnicko-berdechowski,
- rozbiórkę i budowę śluzy wałowej w km 13+874,
- rozbiórkę i budowę śluzy wałowej w km 9+272,
- znaki i urządzenia kontrolno-pomiarowe,
- remont odpływów śluz wałowych w km 14+759 i km 15+052.

Warta prawie 22 mln zł brutto modernizacja wałów nie jest jedyną inwestycją Mostostalu Warszawa z zakresu hydrotechniki. W chwili obecnej kończymy budowę zbiornika w Niewiadomej, prowadzimy budowy portów: w Grudziądzu i gminie Kosakowo, oraz modernizację Kanału Elbląskiego.