Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

10 maja 2010

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 maja 2010 roku na godzinę 11.00. Miejscem zebrania jest siedziba Spółki przy ul. Konstruktorskiej 11A w Warszawie.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania znajdują się tutaj