Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

W trosce o bezpieczeństwo

09 kwietnia 2010

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej powierzył nam wykonanie budynku wirówki przeciążeniowej – symulatora szkoleniowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Obiekt wykorzystywany będzie do prowadzenia badań i treningów Sił Powietrznych Rzeczpospolitej Polskiej.

W uroczystości podpisania umowy wzięli udział: płk dr Olaf Truszczyński Dyrektor WIML oraz Jerzy Binkiewicz Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa.
Zakres prac obejmie budowę:
fundamentów z wysokiej jakości betonu zbrojonego,
holu o konstrukcji żelbetowej i średnicy 22 m i wysokości 11m,
a także części biurowo technicznej – łącznie 2 kondygnacje (część piwniczna, parter i pierwsze piętro) o powierzchni 1 215 m² .
Ze względu na występowanie naprężeń podczas pracy wirówki przeciążeniowej, prace fundamentowe, poprzedzone zostaną badaniami geologicznymi na głębokości 10 m, a w pomieszczeniu sterowania oraz serwerowni znajdą się posadzki antyelektrostatyczne.
W nowopowstałym obiekcie umieszczony zostanie symulator szkoleniowy najnowszej generacji, za pomocą którego piloci Sił Powietrznych, będą mogli przygotowywać się m.in. do skomplikowanych i niebezpiecznych misji lotniczych F-16 oraz MIG – 29. Obracająca się w sposób kontrolowany w trzech osiach kabina, umożliwi wierne odtworzenie lotu w warunkach laboratoryjnych, zwiększając tym samym bezpieczeństwo personelu latającego w warunkach rzeczywistych. Za pomocą urządzenia piloci przećwiczą manewry, których wykonanie w locie byłoby zbyt niebezpieczne oraz przygotują się na nieprzewidziane sytuacje awaryjne. Inwestycję zrealizujemy do końca czerwca 2011 roku. Wartość kontraktu to 7,63 mln zł brutto. Przejęcie placu budowy odbędzie się 14 kwietnia.