Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

W Katowicach bardziej ekologicznie

20 października 2010

Mostostal Warszawa SA podpisał umowę o wartości 20,5 miliona złotych z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach na budowę instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Nasza firma, jako lider konsorcjum w składzie - Mostostal Warszawa SA - Tugeb Polbud Sp. z o.o. - Industrias Leblan S.L. podpisała z MPGK w Katowicach kontrakt na zaprojektowanie technologii oraz dostawę i montaż urządzeń linii technologicznej do odzysku i unieszkodliwiania odpadów poprzez przetworzenie frakcji positowej w paliwo alternatywne do Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów zlokalizowanego przy ul. Milowickiej w Katowicach.
W imieniu konsorcjum umowę podpisał dyrektor Andrzej Grygo szefujący Dyrekcji Ochrony Środowiska stołecznej spółki. Jest to pierwszy kontrakt pozyskany w ostatnich latach z zakresu gospodarki odpadami, który otwiera nam możliwości w kierunku pozyskiwania kolejnych zleceń z tego sektora.
Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i dostawę nowoczesnej linii segregacji odpadów komunalnych o wydajności 65 000 Mg/rok. Po wydzieleniu z odpadów zmieszanych frakcji organicznej oraz surowców wtórnych nadających się do recyklingu i odzysku, reszta odpadów zostanie przetworzona na paliwo alternatywne.
Koncepcja tej modernizacji uzyskała najwięcej punktów w konkursie o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Dzięki inwestycji Katowice sprostają wymaganiom unijnym w zakresie gospodarki odpadami zabezpieczając swoją przyszłość na minimum 10 najbliższych lat.
Wartość kontraktu wynosi 20 589 895 zł brutto, a czas realizacji to 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.