Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Uroczystość otwarcia odcinka drogi ekspresowej nr 7

17 lipca 2008

Mostostal Warszawa zakończył przebudowę DK nr 7 na odcinku Białobrzegi – Jedlińsk. Z tej okazji 16 lipca odbyła się uroczystość, podczas której dokonano jej otwarcia.

Gospodarzami wydarzenia byli warszawski odział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz generalny wykonawca. 

Otwarcia mazowieckiego odcinka drogi ekspresowej S7, łączącej Warszawę z drugim co do wielkości miastem na Mazowszu – Radomiem dokonali: Jego Ekscelencja Ks. Bp Ordynariusz Zygmunt Zimowski, Zbigniew Rapciak, Wiceminister Infrastruktury, Tomasz Rudnicki, Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Wojciech Dąbrowski, Dyrektor warszawskiego oddziału GDDKiA, Jacek Kozłowski, Wojewoda Mazowiecki oraz Grzegorz Owczarski, Dyrektor ds. rozwoju – infrastruktura w Mostostalu Warszawa.

Uroczystość rozpoczął przedstawiciel inwestora, Wojciech Dąbrowski, który zaprezentował najważniejsze informacje dotyczące inwestycji. Podziękował również Mostostalowi Warszawa za tak duże zaangażowanie w jej realizację, bez którego zakończenie przebudowy mogłoby znacznie się wydłużyć. Podkreślił, że dzięki pomyślnej współpracy z generalnym wykonawcą udało się bardzo szybko rozwiązać wszystkie kwestie formalno – prawne, dzięki czemu termin zakończenia zadania przesunął się jedynie o 3 miesiące. Wyraził również nadzieję, że nowe oblicze drogi wpłynie na rozwój i wzrost zatrudnienia w okolicznych gminach.

Wojewoda Mazowiecki podkreślił, że obecność na uroczystości tak ważnych osobistości świadczy o tym, jak istotne było przystosowanie odcinka DK nr 7 do parametrów drogi ekspresowej. Zwrócił również uwagę, że krajowa siódemka to jedna z najniebezpieczniejszych dróg w Województwie Mazowieckim, dlatego tak ważne jest modernizowanie kolejnych jej odcinków, co zwiększy bezpieczeństwo korzystających z niej kierowców.

- Ta droga połączy Kraków, Warszawę i Gdańsk w 2012 roku. Już dziś trwają prace przygotowawcze i budowlane na całej jej długości - powiedział Podsekretarz Stanu Zbigniew Rapciak. Codziennie przejeżdża nią 25 tys. samochodów, dlatego jej rozbudowa jest niezmiernie ważna dla poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach - dodał Wiceminister Infrastruktury.

W swoim przemówieniu Grzegorz Owczarski podziękował pracownikom Mostostalu Warszawa, którzy uczestniczyli w realizacji inwestycji. Podkreślił, jak złożone i trudne było to zadanie, jak wiele pracy i zaangażowania wymagało jego wykonanie. Zaznaczył, że długość przebudowanej drogi to łącznie 70 km, gdyż oprócz dwóch pasów głównego odcinka należy uwzględnić również drogi dojazdowe. Dyrektor Owczarski podziękował także wszystkim podwykonawcom oraz dostawcom materiałów budowlanych i usług. Na zakończenie wyraził nadzieję, że przebudowany odcinek zwiększy komfort jazdy i bezpieczeństwo kierowców oraz okolicznych mieszkańców.

Po przemówieniach zaproszonych gości przedstawiciele władz samorządowych wręczyli listy gratulacyjne dla osób zaangażowanych w przebudowę białobrzeskiej siódemki. Z ramienia Mostostalu Warszawa podziękowania otrzymali: Grzegorz Owczarski, Waldemar Głogowski, Sabina Goździk oraz Mariusz Gościniak.

W drugiej części uroczystości przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za realizację inwestycji drogowych oraz Mostostalu Warszawa dokonali przecięcia wstęgi, symbolizującego otwarcie nowego odcinka drogi ekspresowej S7.

Budowa drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Białobrzegi – Jedlińsk rozpoczęła się 5 sierpnia 2006 roku. Prace trwały 22 miesiące. Projekt obejmował budowę drugiej, nowej jezdni po stronie wschodniej i przebudowę istniejącej, jednojezdniowej drogi o długości 16 km. Dla sprawnego skomunikowania okolicznych miejscowości wybudowano 2 węzły drogowe, 6 wiaduktów, 3 kładki dla pieszych oraz 11 mostów. Wartość brutto inwestycji to 430 mln złotych. W 74% była ona finansowana z Sektorowego Programu Operacyjnego Transport w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.