Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Uroczyste otwarcie obwodnicy Wojnicza

31 października 2014

Dnia 29 października nastąpiło uroczyste otwarcie realizowanej przez Mostostal Warszawa SA „Obwodnicy Wojnicza - część południowa". Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał Pan Roman Ciepiela- Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Pan Jacek Kurek - Burmistrz Wojnicza i Pani Marta Maj z Dyrekcji ZDW Kraków. Mostostal Warszawa reprezentował Pan Grzegorz Krzystański – Dyrektor Oddziału Infrastruktura Południe.

Mostostal Warszawa oficjalnie oddał do użytku 4,7-kilometrowy odcinek wschodniej obwodnicy Wojnicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975, biegnącej od Dąbrowy Tarnowskiej do Zakliczyna. Głównym celem powstania obwodnicy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z Wojnicza, a także poprawa skomunikowania lokalnego układu transportowego z drogą krajową nr 4, 73 i 75 oraz dostępności do dróg wojewódzkich nr 973, 964 oraz 980.

Szlak obwodnicy przebiega przez Wielką Wieś, Isep, Wojnicz, Zakrzów oraz Dęblinę Łętowską, omijając centrum miasta od strony wschodu. Dzięki nowemu połączeniu samochody jadące od Nowego Sącza czy Dąbrowy Tarnowskiej nie będą musiały wjeżdżać do Wojnicza, aby włączyć się do ruchu na krajowej „czwórce". Umożliwia ono również bezpośredni wjazd na autostradę.

Podczas budowy wykonano roboty ziemne i korpus drogowy, przebudowano sieci kolidujące z inwestycją, drogi boczne na skrzyżowaniach, zjazdy publiczne i indywidualne, odwodnienie drogi, ekrany akustyczne i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

W projekcie zastosowano również rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo ruchu takie jak: skrzyżowania skanalizowane, ronda, przejścia i azyle dla pieszych, chodniki i pobocza, bariery energochłonne, oznakowanie poziome i pionowe.

Za realizację inwestycji odpowiadał Oddział Infrastruktury Regionu Południowego.

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Wykonawca: Mostostal Warszawa SA
Wartość budowy: 30.261.115,66 zł brutto
Termin realizacji: 28.09.2011 - 28.08.2014
Kierownik Kontraktu: Jakub Pierożak
Kierownik Budowy: Jeremi Kampa