Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Zawisła Wiecha na budynku Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

30 listopada 2022

W środę, 30 listopada 2022 roku, odbyła się uroczystość zawieszenia wiechy na nowym budynku Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wzięli w niej udział przedstawiciele UW, w tym prof. dr hab. Alojzy Nowak, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, inwestor zastępczy, projektanci, inżynierzy, dostawcy i podwykonawcy realizujący tą inwestycję.

- Dzisiejsza uroczystość - zawieszenie wiechy - symbolicznie kończy ważny etap naszej pracy. Chciałem podziękować wszystkim pracownikom za zaangażowanie i wysiłek. - mówił na uroczystości Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa.

UW 30.11.2022 (1)

Na terenie Kampusu Ochota UW powstaje budynek o 8 kondygnacjach; 6 naziemnych i 2 podziemnych. Jego powierzchnia całkowita wyniesie 26,6 tys. m². Wewnątrz zaprojektowano łącznie 30 sal dydaktycznych: wykładowych, seminaryjnych, komputerowych; pomieszczenia do pracy cichej oraz aulę, w której będą mogły odbywać się wykłady i spotkania z udziałem blisko 400 osób. W gmachu znajdować się będą także laboratoria dostosowane do prowadzenia badań indywidualnych i grupowych w dziedzinie nauk psychologicznych. Przed budynkiem zaplanowano parking dla rowerów, a na dachu ogród społecznościowy typu urban farming.

UW 30.11.2022 (2)

Szczegóły kontraktu:

  • Wartość umowy: 138,93 mln PLN brutto;
  • Termin realizacji: do 30 miesięcy licząc od daty przekazania Terenu budowy;
  • Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury;
  • Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 120 miesięcy od podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji;
  • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 5 % wartości brutto wynagrodzenia wniesione w formie gwarancji bankowej.

Na zdjęciach:

(1) Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa
(2) Uczestnicy uroczystości, w tym prof. dr hab. Alojzy Nowak, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

fot. MW