Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

29 września 2010

Wmurowaliśmy kamień węgielny pod budowę nowego gmachu dla Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Uroczystość odbyła się 27 września.

Zaszczycili ją swoją obecnością prof. Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, ks. prof. Tadeusz Pieronek, Urszula Nowogórska, przewodnicząca sejmiku Małopolskiego a także przedstawiciele środowisk naukowych z Krakowa i Małopolski. Mostostal Warszawa reprezentował prezes Jarosław Popiołek.

Jak podkreślił Jego Magnificencja prof. Michał Śliwa, Rektor uczelni budowa nowego gmachu umożliwi stworzenie nowoczesnych laboratoriów i pracowni, które w znacznym stopniu ułatwią naukę studentom biologii, fizyki, informatyki oraz kierunków technicznych.

Akt erekcyjny sygnowany przez prezydenta stolicy Małopolski, rektora uniwersytetu, prezesa Mostostalu Warszawa, biskupa Tadeusza Peronka, Urszulę Nowogórską, Mirosława Oseta, kanclerza Uniwersytetu Pedagogicznego, Cezarego Wąsowicza, prezesa firmy Bud Invent, Rafała Jędrysiaka z Perbo Projektu i Grzegorza Dubiela, przewodniczącego samorządu studentów złożony został w specjalnej tubie, którą poświęcił proboszcz parafii pw. NMP z Lourdes ks. Antoni Miciak. Następnie została ona umieszczona w gablocie na ścianie frontalnej holu.

Nowy gmach Uniwersytetu, który wybuduje Mostostal Warszawa to do tej pory jedna z największych inwestycji uczelni. Pięciokondygnacyjny obiekt połączony będzie z tylnym skrzydłem istniejącego budynku głównego. Jego powierzchnia całkowita wyniesie około 6800 m². Za wykonanie obiektu odpowiedzialny będzie krakowski oddział naszej firmy. Prace potrwają do czerwca 2011 roku.

Wmurowanie kamienia w "Kronice Krakowskiej"