Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Umowa na realizację kontraktu z MWiK w Kędzierzynie

22 września 2006

Mostostal Warszawa S.A., jako lider konsorcjum zawarł z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją w Kędzierzynie - Koźlu Sp.zo.o. umowę na realizację kontraktu, którego wartość netto wyniosła około 6,5 mln EUR

Mostostal Warszawa S.A., jako lider konsorcjum zawarł z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją w Kędzierzynie - Koźlu Sp.zo.o. umowę na realizację kontraktu, którego wartość netto wyniosła około 6,5 mln EUR - 22 września 2006

Mostostal Warszawa S.A., jako lider konsorcjum 22 września tego roku podpisał z Zamawiającym - MWiK w Kędzierzynie - Koźlu Sp.zo.o. umowę, której przedmiotem jest: ,,Modernizacja oczyszczalni ścieków i zarządzanie osadami, wydłużenie systemu rozprowadzania wody, zamknięcie dwóch zakładów uzdatniania wody pitnej". Naszymi parterami zostali: Siemens Water Technologies S.p.A , P.U.P. ,,SANBUD" - Edward Rataj, Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Instalacyjnego ,,Chmielewski" B. Chmielewski, B. Chmielewska S.J., ECON Marek Michalczyk. Wartość netto kontraktu opiewa na kwotę 6,5 miliona euro.

W Mostostalu za realizację ekologicznego przedsięwzięcia odpowiadać będzie, wchodzący w struktury Pionu Budownictwa Przemysłowego, oddział ds. Inżynierii Środowiska. Kontrakt prowadzony będzie w trybie formuły ,,zaprojektuj i wybuduj". Oznacza to, że zakres prac konsorcjum, którego liderem jest Mostostal obejmie zaprojektowanie oraz wykonanie wszystkich założonych zadań.

Projekt realizowany w Kędzierzynie - Koźlu współfinansowany jest przez Unię Europejską, w ramach Funduszu Spójności - "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Kędzierzynie - Koźlu". Realizacja tego przedsięwzięcia stanowi jedno z działań zmierzających do dostosowania obiektów ochrony środowiska do wymogów UE.

Do jednych z zadań konsorcjum należeć będzie modernizacja systemu odbioru skratek. Dzięki niej nie będzie już konieczne ręczne wywożenie skratek do kontenera, jak ma to miejsce obecnie. Automatyczny odbiór skratek wraz z załadunkiem na samochód ograniczy do minimum możliwość kontaktu pracowników oczyszczalni z tego rodzaju nieczystościami. Wybudowana również zostanie nowa komora fermentacyjna WKFz oraz osadnik wtórny, co pozwoli zwiększyć efektywność pracy oczyszczani ścieków oraz jej niezawodność. Powstanie również suszarnia osadów ściekowych, przy której budowie konsorcjum postanowiło zastosować technologię suszenia osadów ściekowych włoskiej firmy Sernagiotto SpA z Casteggio. Będzie to pierwsza tego typu instalacja w Polsce. Termin wykonania przedmiotu określonego w umowie przewidziano na 31 sierpnia 2009 roku.